Welke gegevens?

B&B Plattestien beschikt over een aantal van uw gegevens doordat u gebruikt maakt van onze diensten of omdat u deze zelf verstrekt middels het contactformulier.  Het betreft volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

 

Waarom zijn uw gegevens nodig?

Wij verwerken uw persoonsgegevens louter  om contact met u te kunnen nemen.  

 

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

B&B Plattestien bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan een jaar, tenzij intussen een nieuwe overeenkomst tot stand zou komen.   

 

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van B&B Plattestien worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, die zoveel mogelijk anoniem gemaakt worden.   Deze gegevens dienen voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  B&B Plattestien gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren.  Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. U kunt een verzoek terzake richten aan B&B Plattestien.
Wij zullen dan uiterlijk binnen één week op uw verzoek reageren.

B&B Plattestien neemt de bescherming van uw gegevens serieus.  Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&B Plattestien maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan met ons contact op.