De naam van onze B&B Plattestien is niet meer dan de volkse vertaling van de straatnaam “Plattesteen”. Dit was vroeger ook de naam van het gehucht ”  ’t Plattesteen Veldt” die reeds voorkwam op een kaart “De Groote Thiende onder Halle” van 1754.

Naast de historische oorsprong van de naam, intrigeert ook de naam zelf. Er zijn nogal wat straatnamen met daarin het woord “steen”. Maar meestal verwijzen die naar gebouwen van steen omdat zij toen uitzonderlijk waren.  Immers, de meeste huizen waren vroeger gebouwd in leem of werden in hout opgetrokken.

De naam “Plattesteen” laat zich echter niet zo makkelijk verklaren. Er zijn meerdere theorieën, maar wellicht de interessantste is dat de naam zou verwijzen naar een platliggende of omgevallen rechtopstaande steen. Die zou dan deel geweest zijn van een megalithisch netwerk. De steen was van vreemde origine, want kwam niet voor in de streek. Naast het religieuze karakter zou de steen achteraf zijn praktisch nut bewezen hebben omdat het toeliet metalen voorwerpen hieraan te scherpen.

Archeologisch bewijs van deze stelling bestaat niet.  Een steen is nooit gevonden en ook geen restanten.  Toch hoeft dit niet ver gezocht te zijn. Alleen al in het nabije Hallerbos bevinden zich twee grafheuvels waarvan de oorsprong wel archeologisch werd vastgesteld.

Hoe de vork precies aan de steel zit met die Plattesteen zal wellicht een mysterie blijven. Feit is dat deze plek gedurende lange tijd bewoond is, omdat het goed wonen was en nog steeds is. Onze b&b Plattestien wil hiervan getuigen.

Wij symboliseren dit in ons logo: een rechtopstaande menhir die plat gevallen is en wordt ingenomen door de groene natuur. Of hoe natuur en cultuur met elkaar verweven zijn, toen en nu. Dat is ook wat onze streek te bieden heeft: heel wat natuur, maar ook heel veel cultuur. U bent welgekomen!